duben   2019                                                                                                                               

                          NEWSLETTER        

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ STAVBY ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019,


dovolujeme si Vám představit zcela nový newsletter  soutěžní přehlídky toho nejlepšího, co se v architektuře i stavebnictví Středočeského kraje děje.  Zveme Vás do světa architektury, stavebních děl a stavebnictví STŘEDOČESKÉHO KRAJE.

Tradiční soutěžní přehlídka STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE je tu pro Vás již 6 let.

Pojďte si s námi připomenout oceněné roku 2018, i aktuální události letošního ročníku.

Příjemné chvíle se STAVBOU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019 

Vám přejí vypisovatelé soutěže

Středočeský kraj

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Obec architektů

Hospodářská komora

HLEDÁ SE STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE   2019

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost přihlásit Vaše realizovaná stavební díla a stavby realizované na území Středočeského kraje, do již 6. ročníku soutěžní přehlídky STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019.

Nenechte si ujít příležitost být součástí této tradiční přehlídky toho nejlepšího co se v regionu děje a být prezentováni širokému okruhu nejen odborníků, ale i veřejnosti a to v průběhu celého roku.

Vítěz Stavby roku Středočeského kraje 2019 stejně jako v předchozích ročnících automaticky postupuje do celostátní soutěžní pehlídky Stavba roku.

Přihlášení probíhá pomocí přihlašovacího formuláře, který včetně podmínek soutěžní přehlídky najdete na webových stránkách STAVBY ROKU.

P Ř I H L Á Š K Y    D O    1 4 .  6 .  2 0 1 9

OCENĚNÉ STAVBY ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2018

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚSMĚV V BENEŠOVĚ

 • CENA HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018
 • TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2018 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018

ROZHLEDNA "ČÍŽOVKA"

 • CENA ZA STAVBU, KTERÁ NEJLÉPE ROZVÍJÍ KULTURNÍ HODNOTY KRAJINY NEBO OKOLNÍ ZÁSTAVBY v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018

D4 SKALKA - KŘIŽOVATKA II/118

 • CENA ZA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018

NOVOSTAVBA VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY TECO a.s.

 • CENA ZA ENERGETICKOU ÚSPORNOST v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018
 • CENA VEŘEJNOSTI v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018

REKONSTRUKCE STATKU V SEDLCI U MŠENA

 • CENA ZA NEJLEPŠÍ REKONSTRUKCI PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA REGIONÁLNÍHO MUZEA V KOLÍNĚ

 • CENA PRO STAVBU, KTEROU FINANCUJE KRAJ NEBO JEHO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018

CELKOVÁ OPRAVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

 • CENA ZA NEJLEPŠÍ STAVBU URČENOU K VEŘEJNÉMU ÚČELU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018

REZIDENCE JIČÍNSKÁ, MLADÁ BOLESLAV

 • CENA ZA ROZVOJ BYDLENÍ v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA KLINIKY DR.PÍRKA

 • CENA ZA NEJLEPŠÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚR v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018

REKREAČNÍ OBJEKT DEPANDENCE, SLAPY

 • ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY ZA ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018

A K T U A L I T Y

PAMÁTKOVÁ PÉČE A STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Soutěž Stavba roku Středočeského kraje a památková péče tvoří spojení od doby vzniku této soutěže, kterou od počátku spoluorganizuje Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje.

NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ

Václavské náměstí 833/31, Praha 1

KONTAKTNÍ EMAIL

sura@abf-nadace.cz

facebook
instagram

Copyright © 2019 STAVBA ROKU, všechna práva vyhrazena.

Tento newsletter Vám byl zaslán v návaznosti na poslání Nadace pro architekturu a stavitelství, ke kterému mimo jiné patří také informování a osvěta týkající se architektury a stavitelství, a to odborné i ostatní veřejnosti. Nemáte-li zájem, aby Vám byly podobné informace dále zasílány, oznamte nám, prosím, tuto skutečnost na emailovou adresu stavbaroku@stavbaroku.cz . Děkujeme.

Pokud si nepřejete dostávat newslettery Stavby roku můžete se odhlásit.
 Odhlásit se můžete zde